مشخصات جزوه سیستم عامل
تاریخ ثبت ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
قیمت فروش ۱۰,۰۰۰ تومان
شماره تماس مشاهده

نویسنده:

یدالله آبروشن

تعداد صفحات:

25 صفحه

وضعیت ظاهری جزوه:

دارای قلم خوردگی

مدرس جزوه:

مهندس نصیری