مشخصات جزوه انقلاب اسلامی ایران
تاریخ ثبت ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
قیمت فروش ۳,۰۰۰ تومان
شماره تماس مشاهده

وضعیت ظاهری جزوه:

تمیز

مدرس جزوه:

دکتر مهدی رضایی

رشته های مرتبط:

دروس مشترک (عمومی)