مشخصات کتاب فارسی عمومی
تاریخ ثبت ۱۳۹۷-۰۷-۲۳
قیمت جلد ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۰,۰۰۰ تومان
شماره تماس مشاهده

نویسنده:

حجت الله بهمنی مطلق

مترجم:

حجت الله بهمنی مطلق

انتشارات:

هیربد

تاریخ انتشار:

1395

تعداد صفحات:

195 صفحه

وضعیت ظاهری کتاب:

دسته دوم - قلم خورده

رشته های مرتبط:

حسابداری

توضیحات فروشنده:

کاملا نو هست